Be Polite

L’Escola Marillac treballa des del curs 2013-2014 la intel·ligència intrapersonal a partir d’un projecte anomenat “Keep Calm & Love”. Aquest projecte pretén que l’alumne assoleixi la competència espiritual, que l’haurà d’ajudar a madurar com a persona, fer-se preguntes importants, prendre decisions amb una base de valors i fer-se un projecte de vida que el faci feliç.

Més enllà de tot això, ens faltava treballar la intel·ligència interpersonal, que ha d’assegurar una bona relació social, bones maneres, saber fer i saber estar.

El projecte Be Polite s'implementarà en el curs 2018-2019 i va dirigit a tots els alumnes de l’escola, des de P-3 fins a 4t d’ESO.

El grup impulsor del projecte és 3r d’ESO. Es treballa a partir d’imatges la consciència de la necessitat de tenir relacions positives amb les persones. A partir d’aquí, en grups de treball, preparen el tema per exposar-lo a tota l’escola. Cada curs té 1 o 2 representants del projecte, que vetllaran perquè es dugui a terme amb el seu grup.

Periòdicament, l’escola facilita un espai de trobada perquè els representants de cada grup es puguin trobar i –liderats pels alumnes del 3r d’ESO- puguin fer una revisió de com es porta a terme el projecte. A mida que es vagin assolint aquestes bones maneres, s’aniran implementant nous reptes.

A final de curs, els mateixos alumnes de 3r d'ESO fan una presentació que recopili el procés dels alumnes de l’escola, els seus assoliments i  els reptes del curs següent.

Com el projecte és interdisciplinar, les activitats s’executen en diferents àrees i amb diferents professors.