Projecte de Recerca

El Projecte de Recerca és un treball que s’ha de realitzar en grup, al llarg del curs escolar de 4t d'ESO i que val el 10% de la nota de final de curs. El treball ha de ser el fruit de la investigació  sobre un tema transversal del currículum o d’un àmbit determinat i en el que els alumnes han de demostrar el grau d’autonomia i la seva capacitat de treball en grup.

En la nostra escola el Projecte de Recerca va lligat al projecte del viatge de final de curs. La temàtica, doncs,  és el lloc on aniran de viatge. La seva investigació va vinculada a totes les matèries curriculars: geografia, història, matemàtiques, llengües, ciències, economia, informàtica. El treball el porten a terme amb la supervisió de la tutora i el suport del professor d’informàtica. El projecte consta de dues parts: un treball monogràfic escrit i una exposició oral, amb suport multimèdia, davant un jurat format per l’Equip Directiu i els dos professors que els han fet el seguiment.

En els darrers cursos, col·laboren en el projecte els alumnes de l’escola López Vicuña. Els alumnes que estudien el CFGS ”Gestió Administrativa de l'Àmbit Jurídic “ i que realitzen el crèdit “Comunicació i Atenció al Client" vénen a la nostra escola a compartir el que han après i a orientar als nois i les noies de 4t d'ESO com fer un projecte de recerca. Per a dur a terme aquesta tasca, es programen tres sessions en el nostre centre i una quarta en el centre López Vicuña, durant la qual els nostres alumnes fan una exposició pilot del seu treball.